Logo Paroki

  KONSEP LOGO: Secara keseluruhan, bentuk piktogram yang ditempatkan di dalam lingkaran berwarna biru pada logo ini mewakili semangat satu kesatuan keluarga dalam doa, pelayanan, pengharapan, cinta, kesetiaan, kerukunan dan kedamaian yang berangkat dari lingkup terkecil (keluarga) dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga diharapkan mampu menjawab dan menangkap panggilan Tuhan dengan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. WARNA: BIRU menyiratkan profesionalisme, pemikiran … Continue reading Logo Paroki

Lansia Simeon Hanna

SIMEON Hanna adalah pelindung bagi kelompok lanjut usia (lansia), alasannya adalah hingga usia lanjut tidak mengurangi ketaatan dan kesalehan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Menantikan dengan tangan terbuka akan janji Tuhan hingga akhir hayat. Ketua Kelompok Lansia Simeon Hanna periode 2017-2020: Carolus Borromeus B Kaswandi

Keluarga Berdoa

SECARA bersama-sama menyatukan derap langkah untuk mewujudkan, menggalakkan dan bekerja bersama mewujudkan tujuan ini: menghidupkan, memotivasi dan membantu keluarga-keluarga Katolik untuk menghidupi semangat “Keluarga Berdoa.” Kita berharap doa menjadi habitus setiap keluarga Katolik. Ketua Paguyuban Keluarga Berdoa periode 2017-2020: Christina Triastuti

Seksi HAAK

SEKSI Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) bertugas melaksanakan reksa pastoral kepada kaum amam, baik secara perseorangan maupun kelompok/komunitas, agar dapat berdialog dan bekerjasama secara bijaksana dan penuh kasih dengan para penganut agama-agama lain sebagai wujud kesaksian tentang iman kristiani, serta terlibat aktif dalam menyempurnakan tata dunia, khususnya di bidang sosial-politik-kebangsaan, serta memberi kesaksian tengan … Continue reading Seksi HAAK